Organizare

Despre noi / Organizare

ORGANIZAREA U.D.T.

5600 de membrii

 • Preşedinte: N.Belgin
 • Vicepreşedinte: S.Seigean
 • VicepreşedinteEgevit
 • Secretar General: D.Memur
 • Preşedinte de onoare : Sali Negiat
 • Conslilului Director desfăşoară activitatea pe comisii de specialitate:
 • Comisia de CulturăCulteşiTradiţiiîmparţităîndouădepartamente
 • Memur -ŞefComisia de CulturăşiCulte(licenţiatîndreptislamic)
 • Bulent-ŞefComisia de Tradiţii(licenţiatînistorie) {reţeteculinaretradiţionale, mȃncăruritradiţionale: http://orient-expres.blogspot.ro/}
 • Timur (multiplucampionnaţional-Judo):ŞefComisiaTineretşi Sport
 • GenghizErhan :PreşedinteOrganizaţia de Tineret
 • ComisiaOrganizareşi Protocolîmparţităîndouădepartamente:
 • Ersin : ŞefComisia deOrganizare
 • Bolat: ŞefComisiade Protocol
 • Egevit (licenţiatîneconomie):ŞefComisiaFinanciară;
 • Ernis (avocat) :ŞefComisia deEticăşiLegislaţie;
 • Ilhan (licenţiatîn management):ŞefComisia Social-Economică,
 • Erol(profesor):ŞefComisiaÎnvăţământşiEducaţie;
 • Bolat :ŞefComisiaProblemeRurale.
 • Saadet : ŞefComisiade Femei(PresedintaOrganizatiei de Femei)
 • Edis-Adil (licenţiatînistorie) :ŞefComisiaPublicaţiişiMass-Media;
 • Comisia de cenzori
 1. N. Hazel Leila
 2. C. Torgut
 3. D. Ş.Bogdan
 • Departamentulcontabil –externalizat
 • Departamentuljuridic – externalizat

 

Back to Top